Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je velmi přírodní a udržitelný výrobek

Vlnitá lepenka je plně recyklovatelná a proto o produktech z vlnité lepenky mluvíme jako ok EKOLOGICK7CH obalech. Papíry, které pro výrobu vlnité lepenky u nás používáme jsou převážně ze 100% recyklovatelného materiálu. Pro speciální požadavky využíváme i papíry vyrobené ze 100 % primárních vláken, která se vyrábějí z polámaných stromů a stromů z probírky udržitelně obhospodařovaných lesů. Při výrobě vlnité lepenky se používá surový papír a škrobové lepidlo. Vlnitá lepenka se vyrábí výhradně z obnovitelných surovin a dá se velmi dobře recyklovat. Vlnitá lepenka je proto ekologicky cenným produktem recyklačního oběhu a obaly z vlnité lepenky jsou ekologické a udržitelné.