Zákon o obalech

Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů

 

Právní rámcové podmínky pro obaly a obalové odpady

Kromě ekologických důvodů a trendů jsou v obalovém průmyslu zakotveny i aktuální zákony a směrnice, které společnost Česká reklamka začlenila do svých procesů. 

Dva nejdůležitější právní základy přitom tvoří zákon o obalech (VerpackG) a platná směrnice EU. Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů Ten oficiálně vstoupil v platnost 1. 1. 2019 a nahradil tak dosud platnou vyhlášku o obalech jako závazný právní rámec. Mezitím byl německý zákon o obalech částečně novelizován, resp. revidován (naposledy v polovině roku 2021) a od července 2022 navíc platí pro koncové prodejce servisních obalů povinnost registrace.

Aktuálně platná směrnice EU naopak obsahuje především opatření k předcházení vzniku obalových odpadů a k podpoře opětovného použití a recyklace obalových odpadů. Tato opatření mají chránit lidské zdraví a zdroje, garantovat fungující vnitřní trh a přispívat tak k udržitelnému oběhovému hospodářství v členských státech EU.